Programa d’ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial (2020)

Lean Manufacturing

Concedit a la Federación de Asociaciones Empresariales de la Safor

Expedient INENT2/2020/12 Total Subvenció màxima 12.665,07€ a Justificar 17.014,79€

Adjuntem el Diari Oficial de la GV Num. 8870/30.07.2020 Resolució 28 de juliol de 2020