Ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible en la Comunitat Valenciana RSC (2021)

Expedient EBCSAL/2021/29 A FAES per 8.286,11€

Adjuntem el Diari Oficial de la GV Num. 9139/30.07.2021 Resolució 27 de juliol de 2021

Adjuntem algunes presentacions que em dut a terme aquest any: